Julgröt

Till dig som bor i bostadsrättsföreningen Sadeln.

Söndagen den 17 december kl 14.00-17.00 är du välkommen på julgröt och skinksmörgås i Riddarsalen.

För att vi ska veta hur många som vill komma så vill vi att du anmäler dig senast den 8 december till:

Kerstin Ädel, Riddargatan 1, 070-331 33 34

eller

Kajsa Sterner Remb, Riddargatan 15 A, 070-369 74 05

 

Välkommen

Festkommittén