Relining av avloppsledningar

Avloppsledningar i källare samt källarlägenheter ska åtgärdas med så kallad relining, vilket innebär att insidan av rören kläs med ett plastmaterial.

Detta ska genomföras i alla brf Sadelns hus under 2019 och 2020. Arbetet pågår i hus Riddargatan 1 och nästa hus på tur är Riddargatan 3 som planeras att starta i september.

Styrelsen